Most kod Beške


2240mdugačak


14,4mširok


68mvisok


Most kod Beške preko Dunava je sagrađen u okviru projekta auto-puta Beograd-Novi Sad-Subotica. Ukupna dužina mosta je 2250m, a širina 14,4m. Most ima tri trake za drumski saobraćaj (pun profil za jednu stranu auto-puta) i dve pešačke staze širine 1,7m. Visina mosta je 68,20m. Konstrukcija je od armiranog betona. Most je završen 2011 godine.

Nakon završetka

U izgradnji