Obilaznica oko Podgorice


Kompanija AXA ENGINEERING je učetvovala na izgradnji obilaznog puta oko Podgorice 2010 godine. Na tom projektu smo radili potporne zidove, kao i most sa pet železničkih koloseka.

Nakon završetka

U izgradnji